benadering jongens

Benadering van jongens

Om jongens tot verantwoordelijke en evenwichtige persoonlijkheden te helpen uitgroeien, moeten we aansluiten bij hun wensen, ontwikkelingstaken en de wijze waarop hun omgeving op hen inwerkt. Momenteel is hier weinig aandacht voor.
Opvoeding, onderwijs, sport en hulpverlening lijken vaak sekseneutraal, maar zijn het in feite niet. Aandacht voor sekseverschillen geldt vooral meisjes; bij jongens komt vooral overlast of verwachte overlast in beeld.

Zo wordt jongens geen recht gedaan en gaan hun kwaliteiten verloren. Scholen zijn erg groot, echte contacten met leraren schaars en al vroeg worden aan opgroeiende jongens eisen gesteld die niet passen bij hun ontwikkeling en rijpingsstadium.
Door de oververtegenwoordiging van vrouwen in opvoeding, onderwijs en jeugdhulpverlening bestaat het gevaar dat er éénzijdig eisen aan jongens gesteld worden die meer aansluiten op wat méisjes kunnen of nodig hebben. Áls jongens in hun hoedanigheid van jonge mannen publiekelijk aandacht krijgen, dan is dat vaak vanuit een negatieve (dader-)context: schooluitval, geweld, andere criminaliteit en overlast.

Is er iets mis met jongens? ‘Zijn ze zo?’ Of is er iets mis met de manier waarop wij hen steun, grenzen en begeleiding geven? Laten we jongens teveel aan hun lot over dan kan destructieve onderlinge concurrentie en te grote impact van reclame en media het roer overnemen. Isolement, depressie, wrok en destructieve agressie liggen op de loer en trekken een zware wissel op onze samenleving.

De ontwikkeling van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie bij jongens, en het stimuleren van empathie naast gezonde daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel vragen om bundeling van krachten van alle betrokkenen.

Het Platform Jongens in Balans attendeert volwassen begeleiders van jongens – ouders, leraren, hulpverleners maar ook politie of anderen – er op dat jongens soms een specifieke bejegening vragen en helpen hen daar vorm aan te geven. Het Platform wil aandacht geven aan kwaliteiten en behoeftes van jongens en die een plaats geven in de buurt, op school, in vrije tijd en sport. Zo kunnen zij bewuster van zichzelf, en met meer succes verbinding en een eigen vorm zoeken in hun volwassen leven. Hun kwaliteiten verdienen breder te worden gestimuleerd en benut ten bate van henzelf en hun omgeving. Zo kunnen ze maatschappelijk van waarde zijn i.p.v overlast bezorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *