Kenmerken van jongens

Kenmerken van jongens

Jongens hebben een aantal specifiek manlijke eigenschappen, die natuurlijk bij de een weer anders uitpakken dan bij de ander. Fysiek, mentaal en sociaal staan zij vaak ánders in de wereld.
Biologisch gezien hangt dit samen met hun sekse.
Hun hormoonhuishouding, m.n. testosteron, heeft forse invloed op hun ontwikkeling en impulsieve energie.
Het duurt wat langer voordat de verschillende delen van de hersenen zijn gerijpt en alle elementen goed samenwerken.

Jongens groeien vaak ongelijkmatiger en met meer dynamiek. Dit verklaart hun gedrag voor een deel. Zij leren meer experimenteel, veelal door eerst te doen en dan pas over de resultaten te denken en te praten. Zij zijn zeker niet minder gevoelig dan meisjes,
maar latere en meer gescheiden taalontwikkeling maakt zelfreflectie en de uitwisseling van emoties met taal tot een aparte opgave.
Daarbij kunnen zij wel eens hulp gebruiken, zeker ook van betrokken volwassen mannen, wiens voorbeeld zij vaak missen. Zij zijn vaak met één ding bezig en sterk in technische & ruimtelijke oriëntatie.
Veel jongens hebben voorkeur voor actie, initiatief en fysieke zelfexpressie en hebben meer tijd nodig om balans te vinden tussen hun eigen wensen & impulsen en hun omgeving.
Zij ontwikkelen zich anders dan meisjes en vragen in de regel om wat meer structuur en begeleiding.

Gezin, school en maatschappij werken ook anders op hen in. We hebben het dan over gender ofsekserol. Hun opvoeding blijkt nog steeds teveel een zaak van alleen vrouwen; nabije en betrokken mannelijke rolmodellen ontbreken veelal. Jongens spelen en bluffen zich een weg naar hun volwassen mannelijkheid. Mede door de omstandigheden waaronder zij opgroeien staan bij jongens onderlinge competitie, cool doen, hardheid en weerbaarheid centraal.
Afgang moet vóór alles worden voorkomen. Nabije contacten met mannen die zowel ontvankelijk en verantwoordelijk zijn én daadkracht tonen, zijn schaars. Mannen voelen zich snel onhandig in de wereld van opvoeding en verzorging. Dat is niet nodig, maar is wel zo gegroeid.
Jongens staan vaak onder grote druk. Media en reclame tappen hun dromen af en geven die bewerkt terug, maar nu gekoppeld aan verkoopbare producten of als irreële ideaalbeelden die zich tegen hen kunnen keren. Integere en authentieke voorbeelden van mannelijkheid zijn soms ver te zoeken.

Qua cultuur en religieuze inspiratiebronnen is onze jeugd zeer divers, in grote steden komt meer dan de helft uit families met een migratieachtergrond.
Dat maakt hun leven soms rijker, maar zeker complexer. Vooral als de band met hun familie knelt of vermindert en ze nog geen eigen plek in de Nederlandse samenleving hebben gevonden is het risico op marginalisering voor jongens met een allochtone achtergrond extra groot.
Ook is er kans op etnische en religieuze polarisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *