Platformleden

Leden van het platform

 

JvG (1)

Jürgen van Gorkum
Jürgen is registerdocent gevaarsbeheersing en weerbaarheid RDG, docent RTGB, advanced rots en water trainer, coach, EMC, verpleegkundige NP en eigenaar van Egel Weerbaarheid, HedgeHog en de EgelAcademie. Daarnaast is hij coach bij HRM Consultants en trainer bij AndersWerkt, mede oprichter van 2TacticalGroup en Jongensbende en initiator van De VanDonge, Global People System GPS en Braindaring.

Vanaf 2009 is hij zich voornamelijk gaan richten op weerbaarheid, veiligheid en gevaarsbeheersing en het trainen, coachen en opleiden van diverse doelgroepen met onder andere Egel Weerbaarheid, HedgeHog en de EgelAcademie.

Hij verdiept zich in onder andere psychologie, pedagogiek, lichaamstaal, gedragsstoornissen, didactiek, elementaire en tactische militaire vaardigheden, vroegsignalering, terrorismebestrijding, jihadisme, bestrijding van mensenhandel, krijgskunsten, IBT en OBT bij politie, de emotionele gevolgen van professionele inzet door politie, defensie en beveiliging. PTSS, beschermende middelen en maatregelen voor professionals in gevaarsbeheersing, groepsdynamica, stijlen van leidinggeven en de effecten hiervan, communicatie en vernieuwende bedrijfsvoering.

Door middel van individuele en groepstrajecten, workshops, school-brede en regionale projecten, voorlichting en publicaties, gebaseerd op de psychofysieke aanpak, geeft hij zijn cliënten vanuit de 2T visie handvatten, zodat zij zich persoonlijk, sociaal en professioneel kunnen sterken en ontwikkelen. Rode draad daarbij is de samenhang en het spanningsveld tussen het mentale en het fysieke in de mens.

www.egel-weerbaarheid.nl
jurgen@egel-weerbaarheid.nl

 

 

Karel portret zomer 2014 rood overhemd

Karel Drexhage

Adviseur en trainer CompetentieTrainingen bij CTKD. Groepstrainingen 5 – 19 jarigen in (passend!) onderwijs, jeugdzorg / CJG en justitie. Leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, CJG en wijkteam medewerkers worden on the job opgeleid en gecertificeerd.
De Competentietraining is erkend (Databank NJI) en wordt op veel scholen en elders door c.a. 150 opgeleide trainers uitgevoerd. De effectmeting blijkt een succesvol methodisch instrument, waarbij jongens (en meisjes) zelf sturing kunnen geven aan hun leerdoelen.

info@ctkd.nl

www.ctkd.nl

Frank Heckman

 

 

Directeur van SPIRIT IN ACTION en organisatieadviseur op het snijvlak van sport, bedrijfsleven en spiritualiteit. Opleiding in NL (ALO-A’dam) en US (Chicago). Was organisatie adviseur in VS en NL. Centraal staat “flow, de psychologie van de optimale ervaring” en de interactie tussen fysiek en psyche. Coacht atleten en managers. Schreef met Steven de Bie ‘De reis van de Held’ over het mentale begeleidingstraject dat Olympische atleten en coaches volgden op weg naar Athene 2004. Coacht managers en atleten en organiseert ‘Search Conferences’ en andere bijeenkomsten voor instellingen en bedrijven waarin de interactie tussen psyche en fysiek een grote rol speelt.

frankheckman@zonnet.nl

 

Jan Kallenbach

Dragonthe18th04nearWater

Voormalig docent lich.opvoeding en martial arts & selfdefense op Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding & SM&O. Ontwikkelde nascholing programma’s voor het onderwijs, w.o. ‘Actie-Reactie’ voor Jongens, AGPRO (Agressie en GeweldsPreventie Onderwijs), en is Body-Mind Trainer: met als adagio:“Mind and body were originally one… treat them as one!”.

Staat door zijn benadering aan de wortels van diverse programma’s waarbij sport wordt gebruikt als middel om jongens weer op koers te krijgen en te houden. Geeft trainingen en workshops in buitenland w.o in Japan en China. Is voorzitter en trainer van een bloeiende budo club in Amsterdam Geuzenveld/Slotermeer, waar hij met diverse collega’s verantwoorde disciplines aanbiedt en naast o.a. TaiChiChuan zijn specialisme het Tai Ki Kenpo (Great Ki Kenpo) onderwijst.

Hij is verbonden aan de Leraren opleiding van de KBN (Karatedo Bond Nederland) In 2006 kreeg hij internationale erkenning van andere grootmeesters uit de martial arts en in 2012 ontving hij via de Franse Budo federatie FEKAMT de 9e ‘dan’.

email: jankallenbach@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/jan.kallenbach.1

Blog:

http://www.taikikenpo-honbu.blogspot.com

http://www.shin-shinbuken.nl

Waldy Neijhorst

037-wnijhorst-digicolors-fotostudio-17-oktober-2012-2

 

 

Psychomotorisch therapeut in de Verslavingszorg bij de Jellinek-kliniek, geeft seksespecifieke hulpverlening aan zwarte jongens en hun ouders en ontwikkelde succesvolle vormen van psychomotorische training voor zwarte verslaafde jongens. Sociale vaardigheidstrainer en mental coach.

weeneijhorst@hotmail.com

 

Menno Tuik

 

 

 

Docent LO op Piter Jelles De Brêge, school voor PRO in Leeuwarden. Menno geeft vanuit Buro Weerbaarheid Rots & Watertrainingen in (Noord-) Nederland. Is train de trainer Rots & Water namens het Gadaku/Rots & Water instituut. Hij coacht & begeleidt individueel (ook sporters) & diverse instellingen. Verzorgt ouderavonden, workshops of teambuildingsevents voor personeel (onderwijs, bedrijfsleven & andere instellingen). Menno is sportminded, ging als voetbaltrainer met een jeugdteam mee naar Rusland, voetbalde bij meerdere amateurclubs in Friesland en Engeland. Liep zelf een aantal marathons, waaronder de Slachtemarathon en de marathon van Amsterdam. Ook organiseerde hij zelf verschillende (sport) evenementen en symposia. Richtte in 2004 Buro Weerbaarheid op en niet zonder succes. Werkte o.a. samen met Martine Delfos

www.buroweerbaarheid.nl

tuikhoegen@wanadoo.nl

 

 

Peter Velseboer

Peter

Peter studeerde lichamelijke opvoeding en vervolgens bedrijfskunde.
Ruime ervaring in coaching, management en bestuur opgedaan bij Capgemini, Nuon, SHL, OAWS en APS. Sinds enkele jaren zelfstandig interim bestuurder met diverse opdrachten. Daarnaast coached hij bestuurders in onderwijs, zorg en bedrijfsleven.
Peter is betrokken bij uiteenlopend trajecten om jongens te stimuleren succesvol te zijn met hun eigen talenten in onderwijs en bij toetreding tot de arbeidsmarkt

peter.velseboer@casema.nl

Lauk Woltring

????????????????????????????????????

Lauk Woltring

Bureau ‘Werken met Jongens. Innovatie, Advies ,Training & Coaching. Initiatiefnemer van het Platform Jongens in Balans en Expertisecentrum JongensTalent (fuseren binnenkort). Onderzoek en theorievorming inzake de ontwikkeling van jongens en jonge mannen (zie site). Adviseert instellingen in binnen- en buitenland en verzorgt lezingen, trainingen, workshops en thema-dagen voor onderwijs, kindercentra, politie/justitie, jeugdzorg, gezondheidszorg en verkeerssector.

Ontwikkelde met EU-project HERMES een nieuw type rijopleiding in Nederland en Europa (op basis van coaching i.p.v. instructie). Adviezen aan PABO’s en ROC’s inzake het ‘jongensvriendelijker’ maken van de school. Consulent Rots & Water Instituut Nederland. Lid van/bijdragen aan World Forum on Early Childcare & Education, Europees netwerk ‘Men in Early Childcare and Education’, European Institute for Gender Equality en Nederlands netwerk ‘Mannen in de verzorging en opvoeding van kinderen’. Diverse media-optredens en publicaties over het werken met jongens en jonge mannen. Verzorgt masterclasses voor gevorderden in de thematiek Werken met jongens.

www.laukwoltring.nl

lauk.woltring@planet.nl

 

Jens van Tricht

foto jens

Jens van Tricht (1969)

Studeerde Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de veranderende rol van mannen en mannelijkheid in de samenleving. Zelfstandig adviseur, onderzoeker, trainer, coach en methodiekontwikkelaar op het gebied van jongens, mannen en emancipatie – nationaal en internationaal.

Ontwikkelde Toffe Jongens – methodiek om met jongens te werken aan positieve invullingen van mannelijkheid, TrotseZonenTrotseVaders – methodiek gericht op het versterken van de relatie tussen vaders en zonen, en was mede-ontwikkelaar en coördinator van de UvA-/Hva-collegereeks ‘Jongens, wat is er aan de hand?’.

Oprichter en directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Co-coördinator van het Europese netwerk MenEngage en extern adviseur van het Europees Instituut voor Gender Equality. Het uitgangspunt dat iedereen te winnen heeft bij een verruiming en verandering van de heersende beelden van mannelijkheid staat voorop. Voor jongens betekent dat vooral: het ontwikkelen van een positief perspectief op zichzelf en hun eigen toekomst, en een daarmee samenhangende constructieve invulling van mannelijkheid.

www.jensvantricht.nl

www.trotsezonentrotsevaders.nl

www.emancipator.nl

www.menengage.org

 

Koen de Jonge 

foto-Koen

Studeerde Toegepast Psychologie aan de Hogeschool Leiden en Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel onderzoeker bij het Lectoraat passend onderwijs en het Lectoraat natuur & ontwikkeling kind van de Hogeschool Leiden. Hierin gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid, kinderen met gedragsproblemen, gebruik van de buitenruimte en gepassioneerd om kennis uit beleid, onderzoek en wetenschap terug te brengen naar de klas en naar het opleiden van leerkrachten.

Koen heeft bovendien een aantal jaar in de zorg gewerkt met jongens van 10 tot 18 jaar met gedrag- en leerproblemen. Hoofdzakelijk kinderen met een autistisch spectrum stoornis, ODD en ADHD. In zijn werken staat centraal; fysieke activiteit en ruimte via sport en spel, creatieve werkvormen waarin muziek een grote rol speelde en een contextuele benadering waarin de stem van kind en ouder gehoord werden.

kwp.de.jonge@gmail.com

 

 

Loek van der Lans

LoekvanderLans

Begeleid jongens met behulp van een Rites of Passage-programma om te komen van jongenspsychologie tot mannenpsychologie. Dit is een belangrijk en boeiend proces omdat de kracht van rituelen en het belang van een mannengemeenschap rondom jongens in onze samenleving bijna vergeten zijn. Als de Wildeman begeleid hij jongens in regio Nijmegen die via de WMO in het zorgcircuit zijn terechtgekomen. Als medeoprichter van stichting KoningsHart traint hij mentoren die jongens begeleiden in gezinnen waar te weinig mannenenergie aanwezig is.

loekvanderlans@gmail.com

www.de-wildeman.com

www.koningshart.nl

Jan C. Visser

JanC2

Onderwijs- en communicatietrainer en personal coach.
Afgestudeerd aan het New York Training Institute.
Jan werkt als trainer in het onderwijs op het gebied van het voorkomen van agressie, repertoire uitbreiding voor docenten, leerling bemiddeling, werken met groepen en authentiek leiderschap. Adviseur van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij.“Door het volgen en geven van zowel fysieke als mentale trainingen begon ik al snel te beseffen dat lichaam en geest een eenheid vormen en dat het maken van specifieke bewegingen specifieke mentale processen op gang kunnen brengen.” Jan is lid van het platform Jongens in Balans en is actief betrokken bij beleidsvorming rondom opvoeding en educatie van jongeren in onze samenleving.

www.onderwijsbovenwijs.nl
www.janc.nl

 

Rohit Vyas

Adviesbureau Stoel (2007)

Rohit Vyas (1965) heeft zijn wortels in India, werd geboren in Oost-Afrika, woonde enkele jaren in Londen en groeide op in Nederland. Het Indiase diasporaverleden vanuit drie continenten en de persoonlijke ervaring met de kracht van diversiteit heeft Vyas gestimuleerd tot een eigen visie en aanpak in zijn werk vanuit TriDiversity.

De expertise van TriDiversity ligt met name in vraagstukken op het gebied van etno-culturele, gender (bi-culturele mannen en jongens) en seksuele diversiteit (LHBT). Vanuit TriDiversity biedt Vyas zo’n 15 jaar zijn kennis en ervaring aan in de vorm van training, advies en projectmanagent,  sociaal onderzoek, evaluaties en als moderator/gespreksleider en dagvoorzitter. Vyas heeft ruime ervaring in de begeleiding van projecten voor gemeenten, NGO’s, belangenverenigingen,  lokale organisaties en (jongeren)educatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@tridiversity.nl en www.tridiversity.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *