Producten en diensten

Producten en Diensten

Het platform komt 8-10 maal per jaar bijeen. Lopende zaken en acties worden besproken.
Leden houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wisselen activiteiten, publicaties en ervaringen uit.
Daarnaast zijn er presentaties en demonstraties door platformleden en externe professionals van ontwikkelde werkwijzen en trainingsvormen.
Aanvragen voor diensten die bij platformleden of het secretariaat binnen komen worden verdeeld op basis van expertise, persoonlijke raakvlakken en beschikbaarheid.

Het platform functioneert voornamelijk als netwerkorganisatie waarbij sinds de oprichting veelvuldig van elkanders expertise en creativiteit gebruik wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar een gezonde balans tussen ‘halen’ en ‘brengen’.

Binnen het platform bestaat de afspraak dat een deel van de opbrengsten uit opdrachten die vanuit of via het platform worden gegenereerd ter beschikking worden gesteld voor activiteiten van het platform.

  • lezingen en presentaties
  • workshops & masterclasses
  • consultancy
  • Langere ontwikkelingstrajecten
  • Methodiekontwikkeling
  • teamtrainingen
  • coaching
  • artikelen
  • optreden in de media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *