Visie

Jongens. Wie zijn ze, wat willen ze, en hoe zien we ze? Waar hebben we het over? Hun kracht en creativiteit of problemen en wangedrag?

Iedere jongen is weer anders, en ook de verschillen tussen jongens en meisjes zijn minder groot dan vaak wordt gedacht. Om echter goed op de ontwikkeling van jongens in te spelen moeten we kijken naar hun aanleg, hun rijping, de manieren waarop zij worden opgevoed, naar de beelden die hen worden voorgehouden en de verwachtingen die men van hen heeft. We zien nu dat veel jongens onnodig achterblijven: lagere resultaten, schooluitval, problematisch gedrag.

Wie zijn hun voorbeelden? Wat geeft hun leven betekenis? Waar gaan ze voor?

De samenleving verandert snel. Opvattingen over taken, rechten, plichten en wat mannen en vrouwen aantrekkelijk maakt, zijn flink in beweging. Rollen in opvoeding en werk liggen minder vast. Voor beide seksen valt er veel te winnen. Maar dat gaat niet vanzelf.

Jongens rijpen meestal wat langzamer en onregelmatiger dan meisjes. Op het ene gebied sneller: ruimtelijk-visueel, experimenteren, creativiteit en beweging; op het andere langzamer: taal, sociaal, emotioneel. De integratie van dat alles en het vinden van balans komt later. Dit uit zich vaak in ander gedrag en andere leerstijlen: trial en error – eerst doen, dan nadenken.

Waar liggen hun kwaliteiten, hun kansen en valkuilen? Wat zijn hun doelen, hun kicks en perspectieven? Hoe kun je ze prikkelen, hoe maak je contact.

Het Platform Jongens in Balans bestaat uit nieuwsgierige deskundigen die hun sporen hebben verdiend in het werken met jongens. Wij brengen ideeën en praktijken bij elkaar om er iets mee te doen: in onderwijs, opvoeding, in de jeugdzorg, vrije tijd, tijdens de rijopleiding, in de gevangenis of gewoon, waar je hen tegenkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *