Jongens in balans

Welkom op de nieuwe site van dit platform. Wij zijn beroepskrachten toegewijd aan opgroeiende jongens en bieden informatie en de mogelijkheid workshops, lezingen of advies aan te vragen. Dit is voor ieder die in opvoeding, onderwijs of elders, opgroeiende jongens van 4 tot 24 stimuleert en begeleidt, m.n. beroepskrachten of vrijwilligers. Het platform staat open voor nieuwe leden. Met name ook vrouwen zijn welkom. Neem eventueel contact op.

Je wenst jongens een volwassen balans toe tussen droom & daad; lichaam & geest; zichzelf & anderen en tussen nature & nurture, maar ‘Mannelijkheid is vaak als een rek vol slecht zittende jasjes, je neemt er maar een uit die het beste lijkt en past je houding aan..’

De wereld heeft nieuwe generaties mannen nodig die samen werken, empathisch en solidair zijn, die hun kracht en energie kennen en kunnen inzetten, maar niet altijd hoeven te domineren. Een wereld waarin mannen & vrouwen zichzelf kunnen zijn, kunnen samenwerken en hun talenten kunnen ontplooien met respect voor elkaar, hoe zij hun sekse ook invullen (gender).
Contact Leden
jib

Jongens groeien: fysiek, emotioneel en mentaal. Zij zoeken met vallen en opstaan hun plek tussen en met anderen: tegenslag en vooruitgang. Door veel mee te maken, actief en passief, maken zij ook nieuwe verbindingen in hun brein en zo breiden zij hun taal, reflectie, zelfmanagement en sociale vaardigheden uit. Fouten horen erbij, als je er maar van leert, anders zijn ze voor niets geweest. Zij kunnen hierbij de steun, inspiratie, informatie door volwassenen goed gebruiken, soms ook confrontatie & begrenzing. Geen jongen is natuurlijk hetzelfde. Dus geen stereotypen. Ieder vult zijn sekse anders in (gender).

Dit proces verloopt bij de meeste jongens echter iets anders dan de meeste meisjes. Zij volgen een ander ontwikkelingspad dan de meeste meisjes. Voor hun rijping en de ontplooiing van hun energie en hun talenten hebben zij wat meer tijd nodig. Taal, empathie, reflectie komen wat later. Sommigen lopen daarin vast of vallen terug op houvast aan oude en eenzijdige beelden van mannelijkheid.

Contact Leden

Wij overdrijven verschillen tussen jongens en meisjes niet, maar opvoeding en begeleiding van jongens vraagt soms andere accenten dan bij meisjes. Gedrag ontstaat in de interactie tussen aanleg en socialisatie, is dus nooit 1:1 gevolg van aanleg, maar ontken aanleg niet: het is vertrekpunt en uitdaging om iets mee te doen.

Maak geen problemen waar ze niet zijn, sommige jongens gaan prima, maar het gaat nu met veel jongens niet zo goed. Overlast, ergernis, fricties en tekortschieten voeren helaas vaak de boventoon, terwijl meer stille en teruggetrokken jongens minder aandacht krijgen. Onze kracht schuilt in het bijeen brengen van ideeën en praktijken om daar iets mee te dóen.

Veel jongens ontwikkelden geen veilige gehechtheid in hun vroege relaties en gaan dan voor hun eigen veiligheid zorgen lang voordat zij daar aan toe zijn. Dat gaat wel eens mis. Als opvoeding en onderwijs niet aansluiten op hun ontwikkeling en op wat zij nodig hebben blijven zij achter.
Als reactie worden zij soms wrokkig over hoe zij behandeld worden, hebben moeite met relaties en samenwerking, weten niet aan te sluiten bij de emancipatie van meisjes, homo’s en hen die hun sekse anders invullen. Bij gebrek aan positief zelfbeeld en reëel zelfvertrouwen, zetten zij zich af, worden soms destructief naar anderen en vinden dan mogelijk houvast bij (extreem-)rechtse verleiders. Gelijke verhoudingen hebben ook hen meer te bieden. Achterhaalde mannelijkheidcodes zoals moeten domineren, ‘laat je niet kennen’, concurreren of bluffen, beperken jongens in hun ontwikkeling. 

Het kan stukken beter als meer vaders en andere mannen actief worden in opvoeding en onderwijs, als we uitgaan van de kwaliteiten van jongens, hun kracht, mogelijkheden, moed of nieuwsgierigheid en hun drang naar autonomie en verantwoordelijkheid, maar ook van hun behoefte aan intimiteit.

Met meer oog voor hún vraagstukken, dilemma’s, valkuilen en problemen, kunnen wij hen steunen rond werk, relaties en samenwerking t.o. de uitdagingen waar wij allen samen voor staan. We kunnen beter inspelen op hun aanleg, ontwikkeling en wat er allemaal op hen afkomt, thuis, via media op straat en in het onderwijs en hen helpen zich met anderen te verbinden; alleen kom je er niet.

In onze visie staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Leg jongens niet vast op hun aanleg. Iedere jongen is anders en vult zijn sekse zelf in (gender). Maar de ontwikkeling en rijping van jongens neemt meer tijd dan bij meisjes, verloopt ook wat onregelmatiger. Op sommige terreinen zijn zij meestal wat eerder: o.a. experimenteerdrang, ruimtelijk-fysiek bewustzijn, grote motoriek. Op andere later: taal, emoties onder woorden kunnen brengen, empathie, vooruitzien, planning en sociale vaardigheden. De integratie van de verschillende ‘executieve’ vaardigheden duurt bij hen langer maar hangt ook sterk af van hoe de omgeving daar op inspeelt: beperkend of stimulerend. Daar kunnen we feeling voor ontwikkelen.

Missie & Visie