Leden

Onze leden

Henry van den Bogert

Karel Drexhage

info@ctkd.nl

www.ctkd.nl

Adviseur en trainer CompetentieTrainingen bij CTKD. Groepstrainingen 5 – 19 jarigen in (passend!) onderwijs, jeugdzorg, op scholen, bij OKT, Wijkteams, CJG, GGD.
Leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, Ouder-en-kind Adviseurs en wijkteam medewerkers worden on the job opgeleid en gecertificeerd.

 

De Competentietraining is erkend (Databank NJI – vernieuwde erkenning is in aanvraag) en wordt in Ouder en Kind Centra, op scholen en elders door c.a. 150 opgeleide trainers uitgevoerd. De training is bedoeld voor kinderen met beginnende sociale en gedragsproblemen. De effectmeting blijkt een succesvol methodisch instrument, waarbij jongens (en meisjes) zelf sturing kunnen geven aan hun leerdoelen. In een goed samengestelde groepssetting – een mix van sub- en over-assertieve deelnemers – leren kinderen snel en veel van en met elkaar. Een preventieve training die voorkomt dat kinderen in de ‘zwaardere’ jeugdzorg terecht komen.

Jürgen van Gorkum

www.egelenco.nl
www.denieuwegedragscode.nl

welkom@egelenco.nl

+31 (0)6 28 71 25 79

Mijn naam is Jürgen van Gorkum.  Vanuit Egel&Co houd ik me bezig met gedrag in de breedste zin van het woord en richt me daarbij op particulieren van alle leeftijden en professionals in alle werkvelden.

Met Egel focus ik op primair gedrag, met de Krijgskunst als instrument om dit beheersen.

Vanuit een psychofysieke fundering werken we aan het vergroten van zelfbewustzijn, veerkracht, weerbaarheid, aanpassingsvermogen, assertiviteit, awareness en de verbinding met anderen.

Ik werk vanuit de Egeldojo in Rijen (Brabant) of op locatie.

John de Haas

06-2070 4614

www.bontekoecoaching.nl;  info@bontekoecoaching.nl

In verbinding   www.iva.nl

Toegepast psycholoog, fysiotherapeut (n.p.), masterstudent ecologische pedagogiek, haptonomisch boksbegeleider, ambulant (gezins-)begeleider en trainer/coach. Eerder ruim 20 jaar schipper-trainer op Zeilschip De Tukker met jeugdige delinquenten en jongeren met complexe problemen, 20 jaar trainer voor Inspiration Company en ik was docent op de Academie voor Innovatief Trainen.

Hoe jongens te begeleiden op weg naar volwassenheid? Om die vraag te beantwoorden kreeg ik drie zoons (inmiddels 24, 22 en 20 jaar oud). ‘Hoe blazen we het vuur aan van jongens? Zonder dat we de vlam uitblazen en zonder dat de stad affikt?’ Dit blijf ik mij nog altijd afvragen. We hebben hierover veel geleerd maar vragen blijven komen.

Eén van mijn stellingen is: ‘10 % onwetendheid, onzekerheid, incompetentie en verwarring maken deel uit van je leven’. Dit percentage zal nu wel hoger liggen. Jongens hebben vooral mensen nodig hebben die dit ten diepste begrijpen en invoelen dat jongens hier moeite mee hebben. Maar als zij dat leren komt er ruimte en veiligheid om je naar hartenlust te ontwikkelen.

Mijn zoon Noah zei ooit: “Pap, weet je nog dat we samen in het kluivernet van Zeilschip De Tukker waren. Ik was toen een jaar of 10. Ik zei dat ik het wel eng vond zo boven die golven. Jij zei toen: “Gelukkig maar Noah. Als je het niet eng zou vinden zou je gek zijn. Dan zou je misschien onvoorzichtig zijn en dan had ik je niet meegenomen het net in.”

Dolf Hautvast

De afgelopen 18 jaar heb ik als trainer / consultant voor het APS gewerkt, een landelijk onderwijsadviesbureau. Met als specialisatie: overbelaste / kansarme jongeren in het onderwijs. Ik heb op meer dan 150 scholen gewerkt: vooral in het MBO, praktijkonderwijs en VMBO, omdat daar mijn hart ligt. Via APS International werkte ik in 12 landen en veel op de Antillen. Daarvoor gaf ik les leidde ik allerlei projecten en werkte ik mee aan de ontwikkeling van jongerenprojecten . In drie jaar heb ik een educatieve dienst voor coöperaties in de Filippijnen opgezet en in een schoolbegeleidingsdienst gewerkt aan samenwerkingsvormen school – ouders – buurt. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van het Breekjaar

Frank Heckman

fhfheckman@gmail.com

tel. 06 81 151 895

https://www.embassyoftheearth.org/

O.a.:

  • Academie Lichamelijke Opvoeding Amsterdam, 14 jaar onderwijs, vormende jaren.
  • Soc. wetenschappen, Loyola University Chicago, ‘social ecology’, relatie van mens en omgeving.
  • Onderzoek met Mihaly Csikszentmihalyi naar Flow in de sociale context -> kun je flow organiseren? Toepassing: werk in de Westside ghetto van Chicago.
  • MasterCoach, sociaal-psychologische begeleiding van de Olympische ploeg, OS Athene, 2004.  Schreef hierover (met Steven de Bie) het boek Reis van de Held
  • Professor Sustainable Performance, Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam. Flow on stage, Reis van de Held als didactisch model.
  • Embassy of the Earth (Foundation) -> ‘Community-led Landscape and Livelihood Regeneration’. Actief in Nederland, Zuid India, Nepal en nu veel i.s.m. het Maasai volk rond de Kilimanjaro in Kenya en Tanzania.
Waldy Neijhorst

Ik ben psychomotorisch therapeut en geef trainingen zoals: ‘Het zichtbaar maken van Mannen en Vaders in de Opvoeding van hun Caribische gezinnen’; training aan Vrouwen en Moeders om het contact met hun zonen en mannen te versterken; training aan jongens van de basisscholen ter verbetering van hun concentratie en agressie.

Ik ben geboren in 1950 en heb een rijke basketbalcarrière. Mijn lijfspreuk is: “Bewegen is mijn hobby”. Ik gebruik dan ook het lichaam als instrument. Mijn slogan is: “het lichaam verloochent je nooit”. Met mijn methodiek leer ik jong en oud te communiceren met zichzelf en met de ander door middel van bewegen.

Dit proces verloopt van sensomotoriek naar psychomotoriek.

Lucas Defares

T: 06 19 448 038
E: lucas@boksz.nl
W: boksz.nl

 

Henk L.Sporkslede

Rick Ploemen

Rick is eigenaar van Rick in de kinderopvang en is zelfstandig pedagogisch adviseur, coach en trainer binnen de kinderopvang. Met name gericht op thema’s zoals mannen in de kinderopvang, genderdiversiteit en jongensontwikkeling.

Daarnaast geeft hij als docent pedagogiek les aan de toekomstig pedagogisch professionals van de kinderopvang.

Jens van Tricht

Jens van Tricht (1969) studeerde Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de veranderende rol en betekenis van jongens, mannen en mannelijkheid in de samenleving. Iedereen heeft te winnen bij transformatie van de heersende beelden van mannelijkheid. Jens heeft nationaal en internationaal zijn sporen verdiend als auteur, spreker, onderzoeker, consultant, methodiekontwikkelaar én als trainer en coach op het gebied van mannenemancipatie. Hij is oprichter en directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannenemancipatie en hij vertegenwoordigt Europa in het bestuur van de MenEngage Global Alliance. In 2018 verscheen zijn boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’.

Achtergrondinformatie: Mannenemancipatie betekent voor jongens: het ontwikkelen van een positief perspectief op zichzelf, hun omgeving, en hun toekomst. We doorbreken schadelijke traditionele invullingen van mannelijkheid en  werken aan een positieve invulling van man-zijn. Emancipator werkt aan mannenemancipatie om jongens en mannen deel te maken van de oplossing voor uiteenlopende maatschappelijke en emancipatievraagstukken. Emancipatie biedt bovendien oplossingen voor veel van de problemen waar jongens en mannen in hun leven tegenaan lopen. Door mannelijkheid te transformeren bevorderen we zorgzame mannelijkheid en voorkomen we gewelddadige mannelijkheid. Emancipator doet dit onder andere door workshops en trainingen te geven aan jongens, jongeren, professionals, en mannelijke sleutelfiguren.

Emile Priest

Mijn naam is Emile Priest en ik ben vrij bedrijvig ingesteld. Naast mijn werkzaamheden als sport- en gezinstherapeut, coördinator sport en beweging en begeleider van de sportstudenten bij GGZ Friesland, houd ik me ook bezig met het geven van training en coaching. Dit doe ik vanuit mijn eigen competenties en vaardigheden aan verschillende groepen die sociale en maatschappelijke problemen ervaren in hun omgeving. Zowel ouders als scholen en ook bijvoorbeeld gemeentes en politie geef ik training, coaching en begeleiding op meerdere gebieden.

Achtergrondinformatie
Ik werk al 40 jaren voor GGZ Friesland en doe dat vanuit verschillende rollen. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden wat betreft de therapie en de begeleiding van studenten ben ik ook nog leefstijlcoach/begeleider voor de cliënten en de medewerkers. Een ander belangrijk onderdeel is de voorlichting die ik geef aan verschillende doelgroepen over grensoverschrijdend-gedrag, afstand en nabijheid, weerbaarheidstrainingen en initiator onderzoeksgroep en meldpunt jeugdprostitutie. Ik vind het belangrijk dat zowel de jongeren als de ouders en medewerkers van verschillende instanties zo goed mogelijk ingelicht worden over wat er speelt op dit gebied en wat zij hierin kunnen betekenen.

Lydia Sevenster

www.GoedPresteren.nl

Expert op gebied van onderpresterende jongens, sinds 2002 via ECHA geregistreerd begeleider van hoogbegaafden, bioloog, 45 jaar leservaring. Ik publiceerde op basis van eigen onderzoek NRC-artikelen over verschil j/m.

Privépraktijk voor onderpresterende (hoog-)begaafde leerlingen. Zij ervaren vaak problemen doordat ouders, verzorgers en/of docenten zich niet kunnen inleven in hun innerlijke wereld van weten en voelen, van kennis die al aanwezig is voordat het wordt uitgelegd of in boeken wordt aangeboden. Zij voelen zich vaak eenzaam zeker als hun profiel disharmonisch is of als autisme een rol speelt. Ik help hen op weg uitgaand van hun sterke kanten.

Op scholen geef ik in-house-trainingen voor docenten om hun onderpresterende leerlingen in groepsverband te kunnen begeleiden, en  train ik ook de ouders gebaseerd op informatie uit recente psychologie en neurowetenschappen.

Op alle niveaus stuur ik het Boys-project aan in klas 2 en 3 op de brede scholengemeenschap Het Schoter te Haarlem: onderpresterende jongens worden in groepsverband 10 keer geconfronteerd met onderwerpen als uitstelgedrag, mediagebruik, Mindset, Breinkennis, studievaardigheden en invloed van Positiviteit. Via zelfreflectie en het maken van voornemens veranderen zij hun gedrag. Sportieve competitie tussen de groepjes versterkt het groepsgevoel.

 

 

Menno Tuik

Oprichter/eigenaar van Buro Weerbaarheid. Biedt verschillende trainingen aan van jong tot oud (Teambuildingevents) voor scholen, sportclubs (voetbalclubs in het bijzonder) en bedrijven. Zijn missie als (personal) coach is: Balans en verdieping in je leven brengen: Kracht + Rust = Balans!

De dag van de Slachtemarathon in 2004 is de geboortedag van Buro Weerbaarheid. Dat is niet toevallig: Menno Tuik laat mensen letterlijk en figuurlijk bewegen. Hij brengt mensen bij hun passie en innerlijke kracht. Dat doet hij als personal coach voor jonge kinderen, pubers, volwassenen & sporters.

4 april 2019 kwam z’n boek uit “Ut Mut Er Ut! uit. Een praktisch trainingsboek voor mensen uit de (jeugd) hulpverlening, onderwijs, Lo, jeugdzorg, voetbal & sportwereld etc. De trainingen de “Lefdag” & “De Reis v.d. Held” zijn inmiddels een begrip in Nederland

Peter Velseboer

peter.velseboer@casema.nl

https://www.linkedin.com/in/petervelseboer/

 

Peter studeerde lichamelijke opvoeding en vervolgens bedrijfskunde.

Ruime ervaring in coaching, management en bestuur opgedaan bij Capgemini, Nuon, SHL, OAWS en APS. Sinds enkele jaren zelfstandig interim bestuurder met diverse opdrachten. Daarnaast coacht hij bestuurders in onderwijs, zorg en bedrijfsleven.

Peter is betrokken bij uiteenlopend trajecten om jongens te stimuleren succesvol te zijn met hun eigen talenten in onderwijs en bij toetreding tot de arbeidsmarkt

Lauk Woltring 

lauk.woltring@planet.nl.
www.laukwoltring.nl

Bureau ‘Werken met Jongens. Innovatie, Advies ,Training & Coaching’.

2000 initiatief Platform Jongens in Balans, 2010 Expertisecentrum JongensTalent (later gefuseerd). Vanaf ’72 onderzoek & theorievorming naar de ontwikkeling van jongens/jonge mannen en aanwijzingen voor opvoeding, onderwijs en elders.

Lezingen, trainingen, workshops & themadagen voor onderwijs, kindercentra, politie/justitie, jeugdzorg, gezondheidszorg en verkeerssector, in Nederland en elders. Masterclasses, advies en coaching van beroepskrachten die zich verder rond dit thema willen ontwikkelen. Allerlei media-optredens.
Campagnes o.a.: herverdeling zorgtaken; bestrijding seksueel geweld; veilig gedrag in het verkeer; erkenning behoeften van opgroeiende jongens in opvoeding en onderwijs.

V/h deelname aan EU-project HERMES (rijopleiding op basis van coaching i.p.v. instructie). EU/DGTREN Denktank Verkeersveiligheid; eindadvies OECD report ‘Young Drivers’; Advies PABO’s & ROC’s om school geschikter voor jongens te maken; Consulent Rots & Water Instituut NL; Bijdragen aan World Forum en EU netwerk on (Men in) Early Childcare & Education; en European Institute for Gender Equality.

Litt. o.a.: Woltring, v.d. Wateren, e.a. De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs. 2019 Lannoo Campus. Publicaties in allerlei tijdschriften. (zie ook mijn site)

Marij Bosdriesz

www.inenomschool.nl

mbosdriesz@inenomschool.nl

Bestuur Platform Jongens in Balans.

Ik ondersteun scholen en besturen voor inclusiever onderwijs, sociale veiligheid en zorg voor kinderen in en om scholen. Voorheen was ik betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van cursussen zelfverdediging voor meisjes en daarna ook zelfverdediging en voorkomen van geweld voor jongens, onder de naam ‘Actie en reactie’. Daar vanuit ben ik later betrokken geraakt bij het Platform Jongens in Balans, waar ik gevraagd werd om in het bestuur deel te nemen.

Achtergrondinformatie

In mijn werk rond zorg voor leerlingen in en om scholen, maar ook in de opvoeding van mijn twee zoons, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van alle kennis en ervaringen van platformleden over het begeleiden van jongens.

Daarnaast ben ik door de jaren heen op verschillende manieren betrokken bij het programma Rots & Water (sociale en fysieke weerbaarheid). In 2022 schreef ik voor scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland een artikel  over Kansen voor jongens in het onderwijs, grotendeels gebaseerd op het boek “De ontwikkeling van jongens in het onderwijs”, van Lauk Woltring & Dick van der Wateren en andere auteurs.

Jan Kallenbach

Tot ons verdriet is Jan Kallenbach 78 jaar oud op 14 april 2021 overleden. Hij heeft nog heel lang in de dojo gestaan en tot het laatst dacht hij dat het nog goed zou komen.
Met dit ‘In Memoriam’ eren wij zijn naam. Jan maakte vanaf de start deel uit van het platform ‘Jongens in Balans’, wist waar hij voor stond, trad niet zeer naar voren, had groot respect voor anderen en was een groot inspirator, wijs en bescheiden. Jan, we zullen nog lang aan jou denken.

Kyoshi Master Teacher Tai Ki Ken,
9e Dan Fédération Européenne de Karaté-Do et Arts Martiaux Traditionels,
8e Dan Shihan Kyokushinkai Karate (KBN
)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jan was ooit als docent verbonden aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam waar hij in de jaren ‘80 Anton Geesink opvolgde. Jan was en is een grote naam in de wereld van de martial arts, in Nederland, in Japan en elders.

Begin jaren ’90 was hij nauw betrokken bij programma’s om meisjes op scholen te trainen in zelfverdediging, o.a. tegen seksueel geweld. Daarna werkte hij mee aan ‘Actie en Reactie’, een programma gericht op jongens en preventie van seksueel geweld. Hieruit zijn later andere programma’s zoals o.a. ‘Rots en Water’ voortgekomen.

Velen hebben veel aan hem te danken. In de martial arts wordt wereldwijd getreurd om zijn heengaan. Het was een eer en zeer leerzaam om met hem te kunnen werken.