Platform

Over het platform

Het Platform Jongens in Balans bestaat sinds 2000 uit nieuwsgierige deskundigen die op allerlei terreinen hun sporen hebben verdiend in het werken met jongens. U kunt ook lid worden als u ruime ervaringen op dit gebied heeft en tijd en energie heeft om in het platform te investeren.

Het platform functioneert voornamelijk als netwerkorganisatie waarbij sinds de oprichting veelvuldig van elkanders expertise en creativiteit gebruik wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar een gezonde balans tussen ‘halen’ en ‘brengen’. Wij houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wisselen activiteiten, publicaties en ervaringen uit. Hierbij worden lopende zaken en mogelijke acties besproken, als geheel of in subgroepen.

Daarnaast zijn er presentaties en demonstraties door platformleden van ontwikkelde werkwijzen en trainingsvormen.

We bieden:

  • Workshops, seminars, congressen, lezingen, voorlichting, consultancy, e.d. Op deze manier wordt in uitwisseling met opdrachtgevers en publiek expertise inzake ‘Werken met jongens’ gedeeld en verder ontwikkeld.
  • We kunnen ook langere trajecten en projecten, modules en methodieken initiëren. Het opzetten, innoveren en begeleiden is er steeds op gericht om jongens en jonge mannen te helpen hun eigen vorm en richting te vinden.
  • Onderzoek initiëren, eventueel opzetten en (mede-)uitvoeren.
  • Training en (bij-)scholing van studenten en beroepskrachten.
  • Openbaar maken van expertise en methoden door middel van publicaties.
  • Uitvoeren van diensten voor derden.