Literatuur

  • Heckman, Frank, De reis van de held
  • Tuik, Menno, Ut mut erût
  • Woltring Lauk & Dick van der Wateren (e.a.)
    ‘De ontwikkeling van jongens in het onderwijs Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs’
    (met hoofdstukken over opvoeding en onderwijsfilosofie) Lannoo Campus 2019 2e druk
  • Woltring, Lauk. ‘Dat maak zelf wel uit!?
    ’Werken met jongens met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, opvoeding en rijping. 6e herziene en aangevulde druk (Utrecht 2017)

Woltring, Lauk ‘Jongens tussen branie en verlegenheid’ (Seksespecifiek werken met jongens’) Lemma, Culemborg 1988

Veel literatuur is ook te vinden op www.laukwoltring.nl